Rozcestník » Kalendář akcí » Cech Sv. Michaela - instruktorský seminář - 2013

Kalendář akcí » Cech Sv. Michaela - instruktorský seminář - 2013

Cech Sv. Michaela - instruktorský seminář - 2013

Závěr roku 2013 pomalu a jistě klepe na dveře, ale dříve než projdeme pomyslnou časovou bránou do další etapy, nabízí se prostor pro ohlédnutí zpět. Ale aby se laskavý čtenář mohl v této reportáži dobře zorientovat, sluší se nejprve v krátkosti představit Cech sv. Michaela.

Stejně jako v minulosti, tak i dnes se určité skupiny vůdčích osobností z různých oborů či různých druhů umění schází, aby v oblasti svého zájmu dosahovaly řádných a kvalitních výsledků, ba co víc, aby nastavily dobrý proces kontinuity, a potřebují vhodný prostor či místo, které bude odpovídat potřebám pro jejich aktivity. Pro nás, studenty tradičních rytířských evropských bojových umění a hodnot s nimi spojených, se takovým místem stal Cech sv. Michaela. Členskou základnu cechu tvoří hejtmani, profousové a instruktoři jednotlivých škol, které přijaly jednotnou metodiku výuky a studia rytířských umění. Cech aktuálně působí v těchto městech: Olomouc, Praha, Kladno, Ústí nad Labem a Brémy. Aby se postupně zvyšovala kvalita praktických dovedností a teoretických znalostí, je zapotřebí uspořádat čas od času setkání těch, kteří odpovídají za výuku v jednotlivých školách, sladili si metodiku výuky a také se samozřejmě něco nového naučili. Cech během roku 2013 pořádal vícero akcí: turnaje v přátelském zápasení, semináře na téma Ringen i meč, proběhly zkoušky, ale nejvýznamnější událostí této sezony byl jednoznačně seminář instruktorů.

Kde jinde uspořádat setkání šermířů a zápasníků než na místě, které stále dýchá rytířskou historií, kde se praktické provádění rytířství již kdysi odehrávalo, a které aktuálně poskytuje dostatečné zázemí a především klid pro seminář tohoto formátu. Proto jsme (vedení cechu) pro tak významnou událost vybrali tvrz Kamberk. Nachází se nedaleko bájné hory Blaník a tato reportáž je právě vzpomínkou na horký letní víkend začínajícího měsíce srpna roku 2013. 

Účastníky semináře čekal vskutku bohatý program a bez ohledu na teploty, které se pohybovaly nad třiceti stupni Celsia, bylo nutné celý víkendový program absolvovat. Ze strany některých účastníků bylo potřeba tzv. pokousat horký chlebíček a najít si vlastní cestu, jak náročný program zvládnout. Klíčem k tomu byly asi dvě věci: pravidelný pitný režim a o přestávkách ochlazení těla v rybníce, nad kterým tvrz Kamberk majestátně a pevně stojí.

Seminář byl rozdělen do několika bloků, a protože cechovní struktura má jasně předepsanou látku pro své jednotlivé dovednostní stupně, které jsou vždy zakončeny zkouškou, začalo se od začátku. 

Kolega ze školy olomoucké, „Linďák“, který studuje tělovýchovu na vysoké škole, nachystal na sobotní ráno řádnou rozcvičku a přednášku na téma metody rozcviček, teorie struktury tréninku dle zátěže, formy strečinku aj. Jeho navazující šermířské téma bylo: "obsah látky na zkoušku č. 1 z meče". Základním pramenem pro cechovní výuku je učebnice z roku 1570 autora Joachima Meyera, svobodného šermíře ze Štrasburku. Látka na tento stupeň je vstup do základních šermířských pojmů, které naši žáci musí znát v němčině, pak je prakticky předvést a vysvětlit. Zkrátka umět základní věci pojmenovat a zařadit: filosofie pohybu, fáze boje, popis meče, identifikace odkrytí na oponentovi, základní postoje, kroky a průběh poloh. 

Druhého bloku se chopil Elf a Míra, jedni ze začínajících členů Ringen klubu Praha, kteří prezentovali látku „jak učit“ základním zápasnickým dovednostem, tedy přípravu na zkoušku číslo jedna. Pro zápas je základem akrobacie a práce vlastního těla: kotouly, kotouly s otevřeným výhledem, pády do všech směrů, kolébky, stoj na hlavě s přechodem do mostu či do kotoulu, hvězdy, stojky a mnoho dalších. Z technického hlediska je klíčovým pramenem pro cechovní zkoušku č. 1: Kodex Wallerstein (2. pol. 15. st.), ze kterého je vybraných pár základních technik, aby měl student možnost ochutnat a pochopit několik exemplů, naučit se správně soupeře nakládat, povalit nebo probíhat (durchlaufen).

Po obědě si vzal slovo kolega Alistr, který vede školu šavle v Praze, a prezentoval způsob výuky šermu s touto zbraní. Náplň látky byla následující: rozcvička se šavlí, kroky, pozice, seky, obrany, principielní cvičení, pohybové sestavy a na závěr mnoho zajímavých informací. 

Odpolední program dále pokračoval blokem o dlouhém meči a náplní látky na 2. stupeň, dle již zmiňovaného J. Meyera. V zásadě se jednalo o kapitolu č. 4 jeho učebnice: „seky“. Z hlediska principu J. Meyer identifikuje osmnáct variant jak sekat (čtyři seky hlavní a čtrnáct vyrůstajících). Tuto přednášku vedli pánové ze školy kladenské (Pragma) Josef Štol a Martin Pulchart. 

Horké slunce na sklonku odpoledne posvítilo Patrikovi, ze školy ústecké, na téma boj nožem. Vzhledem k tomu, že Patrik je profesionál ve svém oboru a vede i mimo cech kurzy výcviku a sebeobrany, všichni cvičenci si i přes neskutečné horko přáli, aby tato skvělá, dynamická přednáška neskončila. 

Program samozřejmě pokračoval i po večeři, kdy jsme využili sklepní prostory Kamberka a kolega Alistr nachystal fantastickou přednášku na téma: Jak číst ve starých rukopisech. Jenže než se tato přednáška odehrála, vzal si při svitu svíček úvodní slovo Elf, který nechal od heraldika, pana Vladimíra Míky, zhotovit erb pro samotný cech a Ringen klub Praha (viz foto). Když nám erby ukázal, sál na moment přestal dýchat … Pak si tedy vzal slovo Alistr a učil nás číst staré písmo ve starých knihách. V těch sklepních prostorách to mělo výbornou atmosféru. 

Ze sobotního dne už mnoho nezbylo, sešli jsme se tedy všichni u ohně, který nachystal pán Kamberka, Komtur, a mezi menhiry jsme řešili organizační záležitosti cechu. 

Program semináře pokračoval pak i v neděli. Úvodní slovo (rozcvičku) si vzal na starost sám cechmistr Petr Matoušek a vězte, že jsme se vskutku dobře rozhýbali a zahřáli. Série zvířátek a několika desítek kliků každému cvičenci odhalila, v jaké skvělé fyzické formě se aktuálně nachází. 

Felčar a Vojta, hejtman a profous Ringen klubu Praha, se pak ujali přednášky o náplni zkoušek na 2. stupeň. Toto velice obsáhlé téma se ale stihlo probrat celé a zápasníci tak měli možnost pocvičit pokročilejší akrobacii (kraba nebo pásový kotoul) a širokou škálu technických prvků: páky na všechny klouby, zašlapávání, hacken, rinde, bočáky, záhlavky, vyvádění z rovnováhy atd. 

Žáci, kteří se zaměřují více na výcvik s mečem, absolvovali paralelně přednášku na téma: handarbait, cechovní zkouška na stupeň č. 3. Vedení této skupiny se ujal Kuba a Linďák ze školy olomoucké a procvičili všech osmadvacet principů, které J. Meyer uvádí ve svém důkladném pojednání o rytířském a šlechetném umění šermířském. 

Aby celé naše počínání mělo vypovídající hodnotu, absolventi jednotlivých bloků dávali přednášejícím upřímnou zpětnou vazbu, která byla na jedné straně poučením a na straně druhé inspirací pro všechny zúčastněné do další práce. 

Závěrečnou přednášku si vzal na starost Felčar, jehož civilní povolání je fyzioterapeut, a probral s námi nejprve teorii první pomoci, jaké kroky podniknout při úrazu na tréninku či kdekoli jinde. Druhá část jeho přednášky byla o metodách odblokování krčních obratlů, žeber, páteře, nahození vymknutého kotníku atd. 

Zřejmě největší vypovídací hodnotu o atmosféře semináře poskytuje foto-galerie, pár obrázků je přiložených k této reportáži, případně je možné podívat se zde: http://pragma.rajce.idnes.cz/Seminar_Cechu_Sv._Michaela_pro_instruktory/

Závěrem upřímně znovu děkujeme Komturovi za skvěle připravené podmínky, které umožnily hladký průběh semináře a bude-li nám osud nakloněn, sejdeme se v příštím roce na tvrzi Kamberk znovu. 

Ad Honorem 

Martin Pulchart
Správce cechu sv. Michaela

www.cechsvmichaela.cz