Rozcestník » Tvrz Kamberk » Okolí » Rybník a Blanice

Kamberský rybník

Jedná se vlastně o přehradu na řece Blanici s historií sahající zřejmě až do 15. století. Stavebně hodnotný zděný kamenný splav o délce 40 m pochází z let 1924-25. Přibližně 20 ha velké území, které tvoří Kamberský rybník (14 ha) s rozsáhlým litorálním pásmem a podmáčený komplex luk nad rybníkem, je součástí NATURA 2000 - evropsky významné lokality CZ 0213009 - Vlašimská Blanice v říčním kilometru 44,12. Území je navrhováno na vyhlášení jako přírodní rezervace od roku 1994. Motivem je především velmi cenná vegetace (např. výskyt Eriophorum vaginatum, Naumburgia thyrsiflora atd.) a ochrana ptactva (hnízdícího i na tahu), je hnízdištěm labutě velké. V roce 2009 došlo k citlivé rekonstrukci splavu a dokonalému odbahnění vodní nádrže, při zachování litorálních pásem cenných z hlediska ochrany přírody. Rybník je přímo přístupný ze zahrady kamberské tvrze pro plavání nebo výlety na loďce za pozorováním vodního ptactva a rostlinstva. Kvalitní zarybnění (zejména pstruh, candát a okoun) vytváří ideální podmínky pro sportovní rybolov (více informací naleznete zde). Po 800 m je možné pokračovat v plavbě proti proudu meandrující Blanice. Při dostatečném stavu vody (vodočet Louňovice nad 150 cm), začíná pod splavem Kamberského rybníka vodácká splavnost řeky Blanice až po její ústí do Sázavy u Českého Štemberka. V zimě při dobrých podmínkách nabízí rybník excelentní bruslení nebo 1,5 kilometru dlouhý běžkařský okruh.

Kamberský rybník, Tvrz Kamberk a Horní mlýn
Kamberský rybník, Tvrz Kamberk a Horní mlýn
Kamberský rybník - celkový pohled

Kamberský rybník - kamenný splav

Blanice

řeka pramenící v půvabné oblasti Domamyšlského lesa na severovýchodním svahu kopce Batkovy (724 m), nedaleko vsi Blanička, v Mladovožické pahorkatině, v nadmořské výšce 695 m. Protéká širokou depresí blanické brázdy, udržuje si severní směr až ke svému ústi do Sázavy v nadmořské výšce 304 m, jižně od Českého Šternberka - u Sobšína. Délka toku je 62,8 km, výměra povodí 543 km2, průměrný průtok u ústí je 2,94 m3/s. Úsek řeky Blanice od zříceniny hradu Šelmberka po obec Ostrov, na kterém leží Kamberský rybník, je navrhován k ochraně pro zvlášť výjimečně zachovalý biotop podhorské přirozeně meandrující říčky s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů živočichů, např. velevruba tupého, vydry říční, mihule potoční, raka říčního, ledňáčka říčního, skorce vodního atd.

Kalendář Akcí