Rozcestník » Naadam 2011 » Účastníci / Participants

Prosíme, přihlašovací mail posílejte v následující formě:
Please, E-mail application send in following form: 

Příjmení / Jméno / Přezdívka / Kategorie / Ubytování / Stravování
Surname / Name / Nickname / Category / Accommodation / Catering

Příklad / Example:
Novák / Pavel / Paštika / TL / Stan(3x) / V+OV++(3x)
Fernandez / Juan / Loco / SL / Tent / VSOVSO

Seznam účastníků v jednotlivých kategoriích si můžete zobrazit v příslušných záložkách nahoře.
List of participants in each category can appear in the tabs above. 

Kalendář Akcí